Projekat „Žene u pčelarstvu“

Projekat „Žene u pčelarstvu“

Članica Udruženja kao korisnici projekta FARMA „Žene u pčelarstvu„ finansiran od strane USAID I SIDA.

Članice su imale jednogodišnju teoretsku i praktičnu obuku iz pčelarstva koja se izvodila na već formiranom pčelinjaku učesnica obuke.
Prilkom obuke, učesnice projekta dobile su po tri sanduka za pčele sa cjelokunom pratećom sitnijom i krupnijom opremom.

20 aktivnih košnica sa pčelama.