Projekat „Novim tehnologijama do novih tržišta“

Nosilac projekta, Udruženje žena „RUKA“ Tešanj
Partnerska organizacija, Udruženje „VIZIJA“ Doboj
Projekat finansiran od strane USAID/Sweden FARMA II (Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II)

Pogodan je trenutak da se započne sa popularizacijom proizvoda od ljekovitog i aromatičnog bilja na domaćem tržištu , imajući u vidu trend popularnosti tradicionalnog liječenja prirodnim biljem, spaa i aromaterapije i wellness tretmana kako u inostranstvu tako i u zemlji, naročito je potrebno intenzivirati promociju proizvoda u malim i atraktivnim pakovanjima. Udruženje “Ruka” i njene članice , već dugi niz godina plantažno uzgajaju ljekovito i prirodno bilje na svojim parcelama, što
garantuje sigurnost organskog uzgoja osnovne sirovine za preradu, U svom asortimanu već imaju ponudu 10 vrsta čajeva, koje plasiraju poznatim trgovcima. U cilju razvoja i proširenja ponude proizvoda sa kremama i sapunima od ljekovitog i aromatičnog bilja , neophodno je usvojiti nove tehnologije i nova znanja o procesu proizvodnje, ali i u procesu poboljšanja i razvoja vještine komunikacije , prodaje te web marketinga i promocije na društvenim mrežama. Primjena novostečenih znanja i vještina , direktno će uticati na poboljšanje konkurentnosti proizvoda i usluga na tržištu ali i lični razvoj svakog učesnika projekta jer će kroz program biti osposobljen da samostalno proizvodi kreme i sapune od ljekovitog i aromatičnog bilja , te osposobljen da ličnim aktivnostima uz minimalna finansijska ulaganja promoviše svoje proizvode na širokom tržištu.
Dugoročno gledano, postoji potencijal za ukrupnjavanje proizvodnje i umrežavanje proizvođača radi konkurentnosti na tržištu, te je neophodno informisanje o mogućnostima registrovanja najpovoljnijeg oblika pravnog subjekta.
Nacionalno tržište prirodnih proizvoda djelimično zadovoljava domaću ponudu, ali tržište organskih proizvoda još uvijek je s jedne strane nerazvijeno, dok s druge strane, strano tržište izražava veliku potražnju za prirodnim i organskim proizvodima zahtijevajući održivu iskorištenost resursa. Bogati prirodni resursi i veliki broj različitih biljnih vrsta koje direktno proizvodimo omogućiće nam da razvijemo paletu raznih proizvoda. Naši proizvodi podliježu redovnoj kontroli kavaliteta o organskom
uzgoju ljekovitog i aromatičng bilja –što nam je direktna prednost za eventualni proces certifikacije proizvoda. Interes za prirodne gotove proizvode od ljekovitog aromatičnog bilja je u porastu. Nepostojanje iste ili slične proizvodnje ili ponude proizvoda na širem području, omogućit će nam početnu prednost u plasmanu naših proizvoda i samu konkurentnost na tržištu. U tom kontekstu neophodno je da se implementira sveobuhvatan i integrisan program koji sadrži intenzivnu obuku i usvajanje nove tehnologije za izradu krema i sapuna od ljekovitog i aromatičnog bilja, te seminari i radionice za razvoj i usavršavanje “Soft Skills” vještina : komunikacija, prodaja, marketing I promocija proizvoda I usluga. Studijskim posjetama USPPLJ-Boljanići, Opština Prijepolje, republika Crna Gora – direktno i praktično ćemo se upoznati sa razvijenom tehnologijom prerade ljekovitog bilja u gotove proizvode, procesom certifikacije u crnoj Gori, te načinom i uslovima
funkcionisanja i rada društvenog preduzeća u Crnoj Gori. Studijskom posjetom DOO Prirodno bilje – Banja Luka/jedan od najvećih proizvođača i prerađivača ljekovitog i aromatičnog bilja u BiH/, učesnici projekta će se upoznati sa metodologijom planažiranja ljekovitog i aromatičnog bilja, procesom sušenja bilja te procesom prade bilja u čajeve. Razmjenom iskustava i primjera dobre prakse, ostvarit će se kontakti i umrežavanja za saradnje i aktivnosti na regionalnom nivou. Izradom I
pokretanjem web stranice udruženja, direktno će se poboljšati vidljivost udruženja i aktivnosti koje provodi , a samim tim i povećana promocija novousvojenih tehnologija i proizvoda , što će dovesti do povećanja konkurentnosti , povećanja prodaje i plasmana proizvoda iz asortimana udruženja.