Projekat „Domaće iz našeg kraja-proizvodi tešanjskih žena“

Projekat „Domaće iz našeg kraja-proizvodi tešanjskih žena“

2019/2020

Nosilac projekta, ŽENE za ŽENE internacional Sarajevo

Partnerska organizacija, Udruženje žena „RUKA“ Tešanj

Donator: Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu- ReLOaD, finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

U cilju povećanja produktivnosti i efikasnosti poljoprivredne proizvodnje, prerade voća i povrća, projektnim aktivnostima nabavljeno je: 1700 sadnica voća za 40 korisnica projekta, mini proizvodna linija za preradu voća i povrća kapaciteta 50 l/h koja je smještena u prostorijama Udruženja RUKA Kalošević.Nabavljena je staklena ambalaža (1000 komada boca i 1000 tegli) za korisnice projekta, dizajnirana i izrađena je etiketa i odštampano je 1000 komada. Provedbom ovog projekta povećat će se potencijali ruralnih sredina kroz poduzetničke poduhvate, a u konačnici žene će povećati svoje prihode i poboljšati životni standard, odnosno bit će ekonomski osnažene.