O nama

Udruženje žena „Ruka“, osnovano je 03.12.2011 godine

sa jedinstvenim osnovnim ciljevima udruženja: svojom aktivnošću promovisati ženska prava, poboljšati položaj žene u lokalnoj zajednici, raditi na očuvanju bosanske kulture i tradicije, poboljšati ulogu žene prilikom zapošljavanja.
Poboljšati socijalno- ekonomski položaj žene, ostvarivati druge zadatke koji proističu iz zajedničkog rada i djelovanja u društvu.

Sa ponosom možemo reći da se od osnivanja do danas vodimo našim ciljevima i uspješno ih ostvarujemo.

Šta mi radimo

Aktivnosti Udruženja su najviše usmjerene na ekonomsko osnaživanje žena u cilju generiranja dodatnih prihoda u domaćinstvu. Dio prihoda se koristi za finansiranje troškova Udruženja, za sufinansiranje na projektima i proširenje proizvodnje.

20

aktivnih članica

8

realizovanih projekata

3

partnerska projekta

8

godina postojanja

Uspjeh naših članova je uspjeh našeg udruženja

5 članica se bavi pčelarstvom, a 7 plasteničkom proizvodnjom

7 članica se bavi uzgojem i prodajom ljekobilja i registrovane su kao poljoprivredna gazdinstva. Imaju pojedinačne ugovore sa otkupljivačem

Edukacije

U 2015 godini bile partneri u projektu  „Bez granica i predrasuda „ , udruženju „Bona fide“ iz Teslića.

  • Upravljanje projektima 90%

  • Dokumentacija 80%

  • Volontiranje 100%

  • Zajedništvo 100%

Naša načela

Osnažiti žene, ranjive i marginalizovane kroz različite vidove savjetovanja, edukacija, volonterizma, poticanje poduzetništva..

Svaki dan vizija je ista, a to je učiniti ovo društvo boljim, informisanim o mogućnostima, vidjeti kako nešto može, a ne obrnuto. Pojedinac ili grupa sjajnih pojedinaca može promjeniti okolinu na bolje.

Jačanje uloge žena i mladih u društvu