Opis projekta „ Žene u ljekovitim bilju“ i „ Žene u pčelarstvu“ FARMA

Opis projekta „ Žene u ljekovitim bilju“ i „ Žene u pčelarstvu“ FARMA
2012. – 2015. godina.

Nosilac projekta, Žene za Žene internacional
Krajnji korisnici, Udruženje žena „RUKA“ Tešanj
Donator, USAID i SIDA

  • Ubrzo nakon osnivanja nekoliko članica udruženja dobilo je priliku da uđe u program obuke za plantažirani uzgoj ljekovitog bilja „ FARMA „ finansiran od USAID i SIDA, a provodilo ga je udruženje „ Žene za Žene“ Internacional iz Sarajeva. Nakon jednogodišnje obuke na eksperimentalnoj parceli od jednog duluma žene su krenule u povećanje proizvodnje na dvanaest duluma.
  • Sa proširenjem proizvodnje ukazala se potreba za sušarom koju smo 2013 godine zahvaljujući ponovo organizaciji Žene za Žene iz Sarajeva i dobile. Uz to smo dobile i jedan plastenik od 100 kvadrata za proizvodnju rasadnog materijala za ljekovito bilje.
  • U tom periodu nije izostala ni pomoć općine prilikom izgradnje objekta za smještaj sušare. Pored svega toga pružena nam je prilika za zagarantovan otkup ljekovitog bilja a to je „Prirodno bilje“ Banja Luka sa kojim uspješno i dalje surađujemo. Trenutno se ljekovitim biljem bavi sedam članica udruženja na dvadeset duluma zemlje i sve su registrovani poljoprivredni proizvođači.
  • Nakon projekta ljekovito bilja u 2014 godini, nekoliko članica udruženja ušlo je u projekat FARMA „Žene u pčelarstvu„,finansiran od strane USAID i SIDA. Članice su imale jednogodišnju teoretsku i praktičnu obuku iz pčelarstva koja se izvodila na već formiranom pčelinjaku učesnica obuke. Prilkom obuke, učesnice projekta dobile su po tri sanduka za pčele sa cjelokunom pratećom sitnijom i krupnijom opremom. Sada posjedujemo dvadeset aktivnih košnica sa pčelama.